Vergaderdata en notulen OR

Wanneer vergadert de ouderraad? 
  • 17 september 2018
  • 14 november 2018
  • 15 januari 2019
  • 20 maart 2019
  • 28 mei 2019
  • 27 juni 2019
Alle vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, vinden plaats op school en beginnen om 19.30 uur. De vergaderdata worden steeds in 't Sleuteltje opgenomen.