Zon Jongen Meisje

Passend onderwijs

Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient. Onderwijs dat is afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. De regering wil daarbij dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt gaan. Maar kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs. Om ieder kind passend onderwijs te bieden, werken scholen met elkaar samen. Dit doen zij in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Onze school valt binne het werkgebied van samenwerkingsverband de Meierij.

Oudersteunpunt

Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links kunt u op de website vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband heeft een poster ontwikkeld, waarop duidelijk te zien is hoe de ondersteuning geregeld is. 

Klik hier voor de poster van hetsamenwerkingsverband.