Zon Jongen Meisje

Basisschool St. Petrus

Om een goed beeld te krijgen van onze school kunt u hier onze schoolgids en ons schoolplan lezen.
In de schoolgids deel 1 staat onder andere beschreven wat de onderwijskundige visie van onze school is en hoe wij de ontwikkelingen van uw kind(eren) registreren en rapporteren. In schoolgids deel 2 wordt schoolgids deel 1 nog verder toegelicht en uitgewerkt. Hierin zijn alle schoolse- en niet schoolse activiteiten opgenomen die voor u en uw kind(eren) van belang zijn. Schoolgids deel 3 is onze informatie kalender van het huidige schooljaar. In de kalender zijn alle schoolse activiteiten opgenomen, het is een aanvulling op deel 1 en 2 van de schoolgids. 
Tot slot kunt u in het schoolplan ons beleidsplan voor de komende vier jaar lezen. Het vermeldt in hoofdlijnen de ontwikkeling van onze school op het gebied van onderwijskundig, personeels-, en kwaliteitsbeleid. Ons schoolplan wordt eens in de vier jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Jaarlijks wordt het schoolplan geactualiseerd.