Zon Jongen Meisje

Basisschool St. Petrus

Om een goed beeld te krijgen van onze school kunt u op onze website onder het kopje informatie onze schoolgids en ons schoolplan lezen.
In de schoolgids staat onder andere beschreven wat de onderwijskundige visie van onze school is en hoe wij de ontwikkelingen van uw kind(eren) registreren en rapporteren. Ook zijn alle schoolse- en niet schoolse activiteiten opgenomen die voor u en uw kind(eren) van belang zijn. In de kalender zijn alle schoolse activiteiten opgenomen. 
Tot slot kunt u in het schoolplan ons beleidsplan voor de komende vier jaar lezen. Het vermeldt in hoofdlijnen de ontwikkeling van onze school op het gebied van onderwijskundig, personeels-, en kwaliteitsbeleid. Ons schoolplan wordt eens in de vier jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Jaarlijks wordt het schoolplan geactualiseerd.