Zon Jongen Meisje

Verlofaanvraag

Aanvraag verlof als bedoeld in Artikel 13a en 14 van de leerplichtwet 1969.
Voor het aanvragen van verlof van uw kind(eren) dient u het formulier verlofaanvraag in te vullen.
Dit formulier kunt u inleveren bij de directie van de school.

Klik hier voor het formulier.